Duurzaam ondernemen

EGRTv3upOW7bLKYMDacTfp7NoSlnrH6eSUSWSGHg.png

Steeds meer bedrijven voelen zich gedreven om energie te besparen en te verduurzamen, zo ook wij.
Als autobedrijf leveren we producten die veel CO2 uitstoten.
Mede voor het maatschappelijk belang willen we energiebesparende maatregelen nemen. 

We hebben eerder al energiebesparende maatregelen genomen, 3 jaar geleden hebben we onze daken opnieuw laten isoleren en laten voorzien van witte dakbedekking. In 2021 hebben wij het bedrijfspand verder verduurzaamd, en zijn er 800 zonnepanelen op onze daken gekomen.

Ons bedrijf draait met name overdag tussen 8 en 5, dan hebben we energie nodig. Daarnaast denken we dat ons assortiment aan auto’s in de toekomst steeds meer elektrisch gaat worden. Hierdoor zal ons elektraverbruik stijgen. Om die redenen kozen wij voor zonnepanelen. Met 1.285 m2 aan zonnepanelen op het hele dakoppervlak verwachten wij ruim 250.000 kWh per jaar op te wekken, dat komt neer op flinke CO2-besparing.

 Iedere verbouwing of verandering in de toekomst proberen we milieugericht te benaderen.
En dat heeft tot nu toe al tot mooie ontwikkelingen geleid. 

Flinke CO2 besparing bij Autobedrijf Zuithof